PTK TASYWIQU AL QURAN

KH. Saifuddin Ismail

Ketua Yayasan

Abdul Manan, S.Ag.

Kepala Madrasah Tsanawiyah

Moh Ulin Nuha, S.H.I.

Kepala Madrasah Aliyah

Awaluddin Akmal, S.Pd.

Wakil Kepala MTs Bid. Kurikulum

Tugas mengajar mapel Bahasa Indonesia

Adrik Habibi Thohir, S.Pd.

Wakil Kepala MA Bid. Kurikulum

Tugas mengajar Mapel Ilmu Pengetahuan Alam

Muhammad Miftahul Amri, S.Pd.

Waka Bid. Kesiswaan MTs

Tugas mengajar Mapel Ekonomi dan IPS (MTs)

Muhammad Ali Usman, S.Pd.

Waka Bid. Kesiswaan MA

Tugas Mengajar Matematika & PJOK

KH. Ali Chamdan

Pendidik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Mohammad Asnawi, S.Ag.

Pendidik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Umar Imamuddin, M.Pd.

Pendidik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Tutik `Alawiyah, M.Pd.

Pendidik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Rikhayati, S.Sos.I

Pendidik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Avinda Widyasari, S.Pd.

Pendidik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Taufiqurrokhman, S.Pd.

Pendidik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Tiara Dwi Syania, S.Pd.

Pendidik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Anik Wulandari, S.Pd.

Pendidik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Siti Firdausiyah, S.Pd.I.

Pendidik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Eka Vany Anggraeni, S.Si.

Pendidik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Fahrur Rozaq

Pendidik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

M. Irfa`un Na`im

Pendidik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Muhamad Tajib Alaina Khifdhi Abdillah

Tenaga Kependidikan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Arif Nuryadi

Tenaga Kependidikan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Abdul Rouf

Tenaga Kependidikan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit